Obora Hukvaldy
 

Návštěvní řád


Obora je objektem pro nerušený chov oborní zvěře a také místem klidu a odpočinku pro návštěvníky.

 1. Vstup návštěvníků do obory je na vlastní nebezpečí. Návštěvník svým vstupem do obory akceptuje tento návštěvní řád a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla.
 2. Obora je přístupná návštěvníkům v těchto hodinách:
  • duben – květen 7:30 – 19:30
  • červen – srpen 7:30 – 20:30
  • září – říjen 7:30 – 18:30
  • listopad- březen 7:30 – 17:00
  • Po skončení návštěvních hodin bude vstup do obory uzamčen!
 3. Pohyb návštěvníků v oboře je možný pouze po vyznačených cestách. K odpočinku a relaxaci návštěvníků slouží vyhrazené prostory podél asfaltových cest, lavičky a prostor amfiteátru.
 4. Návštěvníkům obory není dovoleno:
  • zdržovat se v oboře mimo otevírací dobu
  • vstupovat mimo vyznačené cesty, do lesních porostů, na pastevní plochy a do mysliveckých zařízení obory
  • sbírat a odnášet paroží (shozy), sbírat houby, lesní plody a ovoce
  • jezdit oborou na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách
  • nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň
  • odhazovat odpadky mimo určená místa
  • poškozovat a znečišťovat zařízení obory
  • rušit klid a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo zvěř hlukem.
 5. Vstup se psem do obory je možný pouze při vedení psa na vodítku.
 6. Organizovaný vstup do veřejně nepřístupných prostor obory je možný jen se souhlasem vlastníka obory a v doprovodu jím pověřených osob.
 7. Vjezd motorových vozidel do obory je možný pouze na zvláštní povolení vlastníka.

Všem návštěvníkům obory Hukvaldy přejeme příjemnou procházku spojenou s nevšedními zážitky ze setkání se zdejší přírodou a zvěří.