Obora Hukvaldy
 

Myslivost

Starobylá obora Hukvaldy také slouží ke komerčnímu využití tuzemským a zahraničním lovcům k lovu dančí a mufloní zvěře. Bodové hodnoty dančích trofejí dosahují 210 bodů CIC a Mufloních trofejí 230 bodů CIC. Každý lovec, který poprvé v životě ulovil svůj první kus dančí nebo mufloní zvěře, je pasován na lovce daného druhu zvěře a dostává pasovací list.

Důležité informace

  1. Každý lovecký host musí mít platný lovecký lístek vydaný v České republice a musí být řádně pojištěn (v České republice) proti následkům zákonné odpovědnosti za škody způsobené výkonem práva myslivosti.
  2. Trofej bude připravena k hodnocení a předání lovci do 24 hodin po ulovení, nedojde-li k jiné dohodě.
  3. Při odstřelu nebo postřelení nepovolené zvěře se účtuje až 100 % k základnímu poplatku příslušného druhu zvěře.
  4. Každý lovecký host musí po ukončení lovecké akce před odjezdem vyrovnat svůj účet. Způsob úhrady bude dohodnut ještě před započetím akce.
  5. Ceny dalších služeb a činností, neuvedené v ceníku, budou dohodnuty před zahájením lovu. Rovněž tak ceny druhů zvěře, které nejsou v tomto ceníku uvedeny.
  6. Lovecké poplatky tuzemských lovců lze hradit v EUR nebo v Kč. Přepočet EUR na Kč se provede v aktuálním kurzu platném v den lovu. Vypočítaná částka se zaokrouhluje na celé 100 Kč dolů.
  7. Ceny lovů uvedených v tomto ceníku jsou včetně DPH.
  8. Ubytování – lovecká chata: jeden den 20,- EUR (500,- Kč)/1 osoba.
  9. Možnost zajištění stravy.

Ceník odlovu 2023/2024 v Kč

Ceník odlovu 2023/2024 v EUR